Gagauziya Başkanın İrina VLAHIN IV Dünnä gagauzların kongresin açılışında sözü

Saygılı Gagauzların IV-cü dünnä kongresinin delegatları!
Paalı bizim soydaşlarımız hem kardaşlarımız!
Gagauz topraana hoş geldiniz!


Büün, burada, kongrestä, var gözäl bir atmosfera hem energetika. Sanȇrım, ani bunu duyȇr herkez. Büün biz – gagauzlar – birerdäyiz! Da gerçektän bizi birleştirer sevgi ana evimizä, ana dilimizä, Gagauziyaya!

Halkımızın kuvedi – birliktä hem biri-birimizä yardım etmektä. Bu duygu verer bizä kolaylık ileri gitmää hem kaybetmemää baalantıyı bizim istoriyadakı Vatanımızlan. IV-cü dünnä kongresi topladı gagauzları dünneyin 20 (irmi) devletindän. Bu zalda toplandı haliz patriotlar. O insannar, angıları, nererdä dä bulunmasa, her gün yapȇrlar bişey, ki bizim avtonomiyamız ilerlesin.

Bu insannar gururlan söleerlär: “Bän gagauzum!”

Çoyunuz kazandınız büük başarılar kendi zanaat uurunuzda. Büün bizim aramızda bulunȇr anılmış bilim adamnarı hem ekonomistlär, yazıcılar, artistlär, doktorlar, üüredicilär, sportsmennär. Biz sayȇrız hérbirin zaametini, yaratmalarını, işini. Vatanda sizi unutmêȇrlar hem severlär, sizi sık anȇrlar küülülär, sizin için söleerlär komuşular hem şkola kafadarları, sizi örnek gibi koyȇrlar. Sizinnän hodullanêr Gagauziya! Ne o devlet, ne o avtonomiya? O diil sade er, ekonomika, kanonnar. En ilkin, o insannar.

İnanȇrım, saygılı kardaşlarımız, ani bu çok nışannı iki günün içindä, kongrestä, siz yardımcı olacenız seçmää eni bir yol regionun ilerlemesi için. Sizdän bekleeriz nasaat, nasıl korumaa gagauz dilimizi hem kulturamızı, nasıl büünkü gündä diriltmää adetlerimizi, zenginnetmää geleceemizi.

Kongresin en önemni daavası – bizim gagauz diasporanın kuvetlerini toplamaa bireri, ki Gagauz avtonomiyasının soţial-ekonomika hem politika yaşamasını üüsek uura kaldırmaa. Herbirinizdä var özel profesional görgü, angısı pek lääzım Vatanımıza. Teklif ederim pay alasınız soţial-ekonomika ilerlemäk strategiyaların, regional kanon proektlerinin, cümnä iniţiativalarının kurulmasında hem diskusiyalarda. Ama en önemni – gagauz dilinin ilerlemesi için konţepţiyasını hazırlamaa.
Ko sizin dä yardımınnan gagauzların başarıları devlet aşırı üzä çıksınnar.

Herbir uygun zamanda annadın bizim tarafımız için, gagauz halkının kulturası hem adetleri için. Annadın Gagauziyada investiţiya hem biznes götürmenin faydaları için.
Sayȇrız, ani bizim soydaşlarımızda lääzım olsun kolaylık, bulunarak sınır aşırısında, tamannamaa kendi vatan borcunu da katılmaa regional seçimnerinä, Başkan seçimnerinä, Halk Topluşu seçimnerinä. Bakannık Komiteti hem Halk Toluşu deputatlarınnan barabar mutlak lääzım kursunnar bir kanon, angısı verecek kolaylık açmaa seçim bölümünü sınır aşırısında, ki siz aktiv pay alabiläsiniz Gagauziyanın cümnä-politika yaşamasında. Umutlanȇrım, ani siz destekleyeceniz bu kanon iniţiativasını.

Geldi vakıt enidän bakmaa regional kuvetlerinin diasporaylan çalışmasına. Düşünerim, ani dialog hem işbirlii lääzım olsun herzaman, ama diil sade bir kongrestän öbür kongresä kadar. Bunun için biz isteeriz kurmaa Bakannık Komitetindä Dış ilişkileri bakannıın içindä diasporaylan çalışmak bölümünü.

Paalı dostlar, maasuz sizä deyni bir sürpriz hazırladık. Zala girärkän, Siz kablettiniz çanta, angısında bir dä pasport var. Büünkü gündän siz Gagauziyanın şannı Vatandaşları oldunuz!

Büün kararladım geçirmää günü üz-üzä buluşarak kongresä katılannarlan. Da artık birkaç bölä buluşmak geçirdim dün hem büün. İş odamda bulunacam geç saada kadar. Buyurun, gelin. Benim kapularım sizin için açık. Sevinecäm eski dostlarlan buluşmaklara hem eni tanışmaklara.

Paalı dostlar!
Evinizä, duuma topraana Hoş geldiniz!
Последние новости
Президент и башкан посетили ряд объектов в муниципии Чадыр-Лунга

9-07-2020, 17:00
Президент и башкан ознакомились с уборкой первой группы хлебов в Баурчи

9-07-2020, 16:18
Президент потребовал усилить контроль над качеством строительства дороги Конгаз-Баурчи

9-07-2020, 15:51
ПРЕЗИДЕНТ И БАШКАН ВСТРЕТИЛИСЬ С КОМРАТЧАНАМИ, ПОСТРАДАВШИМИ ОТ НАВОДНЕНИЯ

9-07-2020, 14:59
Внешние связи
Башкан провела ряд встреч в рамках Первого каспийского экономического форума
13-08-2019, 16:48
Башкан поблагодарила за информационную поддержку руководителя МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева
18-01-2017, 12:08
Гагаузия - одна из центральных тем совместного заявления Владимира Путина и Игоря Додона
17-01-2017, 19:03
Ирина Влах вместе с молдавской делегацией возложила венок к могиле неизвестного солдата
17-01-2017, 17:02
ОТЧЕТЫ БАШКАНА
Башкан представила итоги работы за 4 года
3-05-2019, 10:31
ОТЧЕТ БАШКАНА ГАГАУЗИИ О ПРОДЕЛАННОЕ РАБОТЕ В СЕЛЕ ТОМАЙ (12 МАЯ 2018)
14-05-2018, 08:49
Отчет Башкана Гагаузии о проделанной работе в коммуне Светлый (03.04.18)
3-04-2018, 14:09
Отчет Башкана Гагаузии о проделанной работе за год (22 марта 2018 года)
22-03-2018, 13:15
ОТЧЕТ БАШКАНА ГАГАУЗИИ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ В СЕЛЕ КОНГАЗ (10 ФЕВРАЛЯ 2018)
10-02-2018, 12:26
Отчет Башкана Гагаузии о проделанной работе в селе Етулия (2 июля 2017)
2-07-2017, 11:44
Отчет Башкана Гагаузии о проделанной работе Исполнительного комитета в 2016 году
26-12-2016, 13:18
Отчет башкана о проделанной работе в Гагаузии и селе Бешалма (8 октября 2016 год)
8-10-2016, 18:47
Отчет башкана о проделанной работе в Гагаузии и Кириет-Лунге (17 сентября 2016)
17-09-2016, 13:46
Информация башкана о проделанной работе в Гагаузии и селе Чишмикиой (21 августа 2016)
21-08-2016, 16:48
Всё видео
©2011-2016 V.3.0